Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6
Kulturní komise Nepomyšl pořádá zájezd na divadelní představení na Tvrzi Divice 6.8.2024
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Městys Nepomyšl

2. Důvod a způsob založení

Městys Nepomyšl (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městys Nepomyšl
  Nepomyšl čp. 102
  439 71 Nepomyšl

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městys Nepomyšl
  Nepomyšl čp. 102
  439 71 Nepomyšl

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 415 213 133
  mobilní telefon: +420 775 213 108

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.mestysnepomysl.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Městys Nepomyšl
  Nepomyšl 102
  43971 Nepomyšl

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ounepomysl@seznam.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  hyfa9jy

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4829481/0100

6. IČO

00265284

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

15. Poskytnuté informace

1. Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb. 

V Nepomyšli dne 15.9.2022

Vážený pane, k Vaší žádosti ohledně vypracování podrobné zprávy o vykonané práci M.K. a jemu vyplacených odměn za přípravné práce na knize o obci Nepomyšl Vám sdělujeme následující informace: 

Městys Nepomyšl vyplatil p. M.K. tyto odměny: dne 3.12.2013 ve výši 15.000,- Kč na základě Smlouvy o dílo za zpracování přípravných prací pro připravovanou publikaci o obci Nepomyšl. Tato odměna byla schválena na 36. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 29.11.2013, v usnesení pod bodem II/12.  Dne 5.12.2014 ve výši 15.000,- Kč na základě Smlouvy o dílo za zpracování přípravných prací pro připravovanou publikaci o obci Nepomyšl. Tato odměna byla schválena na 1. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 28.11.2014, v usnesení pod bodem II/12. Celkem bylo p. M.K. vyplaceno 30.000,- Kč. 

Jednalo se zejména o tyto přípravné práce: shromažďování a zajišťování písemných a obrazových materiálů a podkladů pro knihu, jejich další úpravy, třídění, archivování, jednání s autory kapitol, s odborně technickými pracovníky, překladateli, fotografy, se soukromými badateli a nejrůznějšími jednotlivci, rozhovory s českými i německými rodáky a pamětníky.

P. M.K. nebyly z rozpočtu městyse Nepomyšl do dnešního dne vyplaceny na odměny žádné další finanční prostředky a nebyly mu zakoupeny žádné prostředky pro přípravné práce na této knize o obci Nepomyšl.

 

2. Odpověď na dotaz podle §106/1999 Sb. 

V Nepomyšli dne 23.5.2023

Vážená paní, k Vaší žádosti ohledně poskytnutí informací týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku požárního přívěsu pro hašení, financování z dotačního programu MV GŘ HZS ČR, Investiční účelová dotace pro jednotky SDH obcí, číslo žádosti JSDH-V2-2023-00247 Vám sdělujeme následující informace: 

Dne 22.5.2023 nám byla doručena od MV GŘ "Registrace akce" na akci s názvem  "Nepomyšl - Požární přívěs pro hašení". Výběrové řízení na pořízení požárního přívěsu pro hašení bude zahájeno v rámci několika dní.  Informaci o zadání veřejné zakázky včetně veškerých podmínek jejího plnění a včetně kritérií pro hodnocení nabídky, Vám zašleme v den zadání veřejné zakázky.