Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl
25
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl
26
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl
27
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl
28
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl
29
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl
30
Odečty vodoměrů za 1. pololetí 2024 v obci Nepomyšl

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, Opatření, Směrnice, Jednací řád ZM

Vyhlášky, Opatření, Směrnice, Jednací řád ZM

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

OZV‚ Opatření, Směrnice, Jednací řád ZM

Stránky systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů:

https://sbirkapp.gov.cz/

 

OZV č.1_2024, o nočním klidu.pdf (vloženo 9.4.2024)

OZV č.1_2023, o nočním klidu.pdf (vloženo 15.5.2023)

Zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného technologického řešení) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves.pdf + Dodatek č.4.pdf

Zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod.pdf + Dodatek č.4.pdf

Opatření městyse Nepomyšl č.1/2022 k čerpání finančních prostředků formou bezúročných zápůjček na podporu oprav a modernizaci bytového fondu s platností od 1.1.2023 + tabulka účelových titulů (příloha č.1) + žádost o zápůjčku (příloha č.2).pdf

Plán práce Zastupitelstva Městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2023.pdf

Jednací řád Zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 21.12.2022.pdf

ZRUŠENO - Jednací řád Zastupitelstva městyse Nepomyšl.pdf

OZV č.1_2022 o nočním klidu.pdf

OZV č.1_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Provozní řád Kulturního domu v Nepomyšli.pdf

ZRUŠENO - Opatření městyse Nepomyšl č.1/2021 k čerpání finančních prostředků na podporu oprav a modernizaci bytového fondu od 1.5.2021.doc

Příloha
OZV č. 2/2019 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2019 - obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol
OZV č. 1/2016 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2017
Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu
Příloha č. 1 - tabulka účelových titulů fondu platná od 1.1.2013
Příloha č. 2 - vzor žádosti o půjčku z fondu rozvoje bydlení
Dodatek č. 1 k příloze č.1 - tabulka účelových titulů fondu platná od 22.2.2013
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3 k příloze č.1 - tabulka účelových titulů fondu platná od 1.10.2016
OZV č. 1/2015 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2016
OZV č. 3/2014 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2015
OZV č. 2/2014 - obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a zákaz vstupu se psy na některá veřejná prostranství
OZV č. 1/2014 - obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
OZV č. 1/2013 - obecně závazná  vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2014
Opatření městyse Nepomyšl č. 2/2012 o prodeji a distribuci palivového dřeva
OZV č. 1/2012 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2013
OZV č. 4/2011 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2012
OZV č. 3/2011 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2011 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 1/2011 - obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2009 - o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1/2008 - kterou semění OZV č.2/2005 o místních poplatcích
OZV č. 2/2007- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 1/2007 - požární řád městyse Nepomyšl a spádových obcí Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves
OZV č. 3/2006 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2006 - o vymezení závazné části územního plánu obce Nepomyšl
OZV č. 1/2006 - kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných Městem Podbořany
OZV č. 3/2005 - zrušení OZV č. 1/1997 o místních poplatcích
OZV č. 2/2005 - o místních poplatcích
OZV č. 1/2005 - pravidla pro pohyb psu na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves